Geyik Muhabbeti Deyimi Nereden Çıkmıştır ?

0

Tarihimizde Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) Resneli Niyazi adı ile bilinen şahsiyet, bugün kullandığımız iki deyimin kaynağıdır;

Geyik muhabbeti” ve “Ne şehit, ne gazi, .ok yoluna gitti Niyazi.” Nasıl mı? Bakalım nasıl olmuş?

1873’te Resne’de doğan “Resneli Niyazi Bey”, fırtınalı kısa bir yaşam geçirdi. Harbiye Mektebi’ni bitirip teğmen rütbesi ile 1879 Osmanlı-Yunan savaşına katıldı. Savaşta büyük yararlık gösterip Üsteğmenliğe yükseltildi. Balkanlar’da ayaklanan Sırp ve Bulgar çetecilerle göğüs göğüse çarpışıp büyük şöhret kazandı. Vatanseverliği ve silahşörlüğü, imparatorlukta muazzam hayranlık uyandırdı. Resneli Niyazi, evladı gibi sevdiği bir geyik ile dolaşıyordu. (Bir de, Atatürk’le birlikte Bandırma vapurunda bulunan, Kurtuluş savaşında hep yanında yer almış, ancak sonradan İzmir suikastine karıştığı gerekçesiyle İstiklal Mahlemesi kararı ile asılan Ayıcı Arif’imiz vardır. Bu kişi de, 3 aylıkken bulduğu yetim bir ayıyı sahiplenmişti ve hiç yanından ayırmazdı.)

İttihat ve Terakki gizli cemiyetinin devrim stratejisi doğrultusunda, 3 Temmuz 1908’de Selanik’ten 200 fedaisi ile dağa çıkarak Sultan 2.Abdülhamit’in istibdat rejimine karşı başkaldırdı. Bu olay Avrupa ülkelerinde ve ülke içindeki azınlıklarda büyük yankı yaptı. Adı Enver ile birlikte Hürriyet kahramanı olarak anılmaya başlandı. Balkan dağlarından padişaha “bre deyyus zalim” türünden yolladığı mektuplarla nam saldı. Meşrutiyetten sonra adına marşlar, şarkılar bestelendi.

Sultan Abdülhamit 1878’de ortadan kaldırdığı 1.Meşrutiyet rejimini, 23 Temmuz 1908’de yeniden ikinci kez ilan etmek ve Anayasa’yı (Kanunu Esasi) yürürlüğe sokmak zorunda kaldı. 24 Temmuz’da Meşrutiyet resmileşti. 2.Meşrutiyet’in sloganları “Hürriyet, Adalet, Eşitlik ve Kardeşlik” idi. Bu sloganlar, ne yazık ki imparatorluğun 10 yıl sonra batmasını durduramadı. Resneli Niyazi Bey, “Kahramanı Hürriyet” ünvanı ile dağdan şehre büyük gösteriler içinde indi. 1909 yılında ise arkasında İngilizlerin olması ihtimali çok güçlü olan, 31 Mart ayaklanması meydana geldi. Ayaklananlar İstanbul sokaklarında günlerce sürecek bir mektepli subay avı başlatarak, çok sayıda mektepli subayı öldürdüler. Çünkü onlara göre yeni rejimden mektepli subaylar sorumluydular. Onlar mektepli değil, alaylı subay istiyorlardı. Bu arada Adliye Nazırı ile Lazkiye mebusunu da öldürdüler. Yeni bir hükümet kurdular ve bu hükümet İngilizler tarafından desteklendi. Bunun üzerine Selanik’teki 3. Ordu bünyesinden İstanbul’daki isyanı bastırmak için bi hareket ordusu kuruldu. Resneli Niyazi de, yanındaki fedailerle Hareket Ordusu’na katılarak, İstanbul’a geldi.

Ordu Çatalca civarındayken katılan Enver bey(Enver Paşa), ordunun başına geçti. Resneli Niyazi Meşrutiyet ilanında da fedaileriyle birlikte İStanbul’a gelmişti, 31 Mart isyanı sırasında da, İstanbul’a gelen kuvvetlerin içerisinde, Niyazi Bey en önde gidenler arasındaydı. Başındaki şapkanın üzerinde “Vatan Fedaisi” yazmaktaydı. Daha önce Türk Yunan savasında gösterdiği başarı ve esir aldığı Rum askerlerinden dolayı kendisine Padişah yaverliği unvanı verilmek istenmiş ancak kendisi, kazaskerin 13 yaşındaki oğluna da aynı unvan verilmesi üzerine bunu reddetmişti.

İşt eo günlerde, Resneli Niyazi beyin, İstanbul’un içinde serbestçe gezen geyiği, gazetelere konu oldu. Gazeteler siyaseti ve 1 Mart vakasını bir yana bırakıp, bugünün magazin gazetecileri misali, Resneli Niyazi beyin geyiğinden o kadar çok bahsettiler ki, “geyik muhabbeti” deyimi doğdu.

23 Temmuz’da ilan edilen Meşrutiyet’in anlamını anlatan bu 100 yıllık kartpostalda, devletin başındaki “Sultan Abdülhamit Han” ile onun iki baş muhalifi “Enver Bey” (Paşa) ile “Resneli Niyazi Bey” yanyana gösterilmiştir.

31 Mart isyanı bastırılınca Niyazi bey Resne’ye dönmüştü. İttihat ve Terakki Fırkasının diğer ileri gelenleri gibi siyasete girmeyip, Resne’de çiftle çubukla uğraşmaya başladı.

Ancak gelişmeler, bu inziva yaşantısına devam etmesine izin vermedi. Ekim 1912’de 1. Balkan Savaşı patlak verdi. 8 Ekim 1912 – 30 Mayıs 1913 tarihleri arasında Bulgaristan Krallığı, Sırbistan Krallığı, Yunanistan Krallığı ve Karadağ Krallığı’ndan oluşan Balkan Birliği, Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlardaki topraklarının çoğunu ele geçirdi. Arnavutluk da bağımsızlığını kazandı. Balkan Savaşı patlak verince birlikleriyle Cevdet Paşa ordusuna katılmıştı. Osmanlı bu savaşı kaybetti, çünkü aynı zamanda Trablusgarp’ ta da savaşıyordu. Hatta, Balkan savaşının patlaması ile birlikte apar topar Trablusgarp’tan İstanbul’a dönen, Enver beyin çabalarıyla Bulgar ordusu ancak Çatalca’da durdurulabilmişti.

İttihat ve Terakki Cemiyetinin kısa tarihi öldürmeler, suikastler ve yeminli fedai silahşörleri ile içiçedir. Enver beyin cemiyet içindeki etkisiyle, Bulgar ordusunun önemli bir direnişle karşılaşmadan Çatalca’ya kadar işgal etmelerinden sorumlu tuttukları Kıbrıslı Kamil Paşa hükümetini devirmek amacıyla, bir darbe planı hazırlandı. İttihat ve Terakki silahşörleri, başlarında Enver bey olmak üzere, Ocak 1913′ te Bab-ı Ali’ yi bastılar. Baskın sırasında, İttihat ve Terakki’nin silahşörlerinden Yakub Cemil, Bab-ı Ali (Hükümet binasıydı) merdivenlerinde -Ne oluyor, nereye gidiyorsunuz? diye önlerine çıkan, Harbiye Nazırını alnından tek kurşunla vurmuş ve soru dolu gözlerle kendisine bakan arkadaşlarına, -Ya, bu herife kim dert anlatacak şimdi, demişti. Enver Paşa, Kamil Paşanın makamına girerek, şakağına tabancayı dayamış ve istifasını yazdırmıştı. Bu baskın Türkiye’de askeri darbeler geleneğinin ilk örneğini oluşturmuştur.

İlk ayında Bab-ı Ali baskının yapıldığı 1913 yılının son ayında ise, Bulgarların başka cephelerdeki meşguliyetleri ve kuvvetlerinin bölünmesinden yararlanan Enver Paşa, Edirne ve Karaağaç’ta dahil olmak üzere kaybedilen toprakların bir kısmını geri alabildi. Beyaz at üstünde Edirne’ye giren ve Edirne Fatihi diye anılmaya başlayan, Enver’in rütbesi generalliğe yükseltildi ve Harbiye Nazırı yapıldı.

Bab-ı Ali baskınından sonra, Edirne’nin geri alınmasına kadar geçen sürenin Nisan ayında Resneli Niyazi, İttihat ve Terakki Cemiyeti yöneticileri tarafından İstanbul’a çağrıldı. Çağırılma nedeni bilinmemektedir. Zaten Cevdet Paşa ordusunda Balkan savaşının içinde yer almaktaydı.

1913 yılı Nisan ayının 29’ unda, yani bundan 98 yıl önce Arnavutluk’un Avlonya limanına 8 kişi geldi. Sivil giyimliydiler. İstanbul’a kalkacak vapuru bekliyorlardı. İçlerinden biri bilet almaya gitmişti. Tam bu sırada üç el silah patladığı duyuldu. İki kişi yere yuvarlandı. Birkaç el daha ateş edildiği görüldü. Herkes kaçışmıştı. Orada bulunanlar, kırçıllı bir paltonun içindeki sivil giyimli şahsı zar zor tanıdılar. Bu, Resneli Niyazi Bey idi.

İttihat ve Terakki’nin kendisini İstanbul’a sağ salim getirsin diye, İstanbul’dan gönderdiği koruma, Niyazi beyi öldürdü. Acaba, İttihat ve Terakki ileri gelenleri Niyazi beyin İstanbul’a gelmesini istememiş miydi? Ya da, İttihat ve Terakki Cemiyeti tarihinde sık sık görüldüğü gibi cemiyet iinden ayrı bir kadro bir nedenle Resneli’yi harcamıştı. Gerçek hiç bir zaman ortaya çıkmadı. Öldürülme sebebi karanlıkta kalması ve kendi koruması tarafından vurulması nedeniyle “Ne Şehittir Ne de Gazi, .ok Yoluna Gitti Niyazi” deyimi doğmuştur.

İşte bugün bile sık sık kullandığımız, bu iki deyimin doğuşuna neden olan kişi, Kolağası Resneli Niyazi Beyin kısa yaşam öyküsü budur.

Serdar Hakyemezoğlu

Kaynaklar;

* 23 Temmuz 2008 Yaşar Aksoy-Hürriyet

* Resnel Niyazi beyin Hatıratı (Hatırat-ı Niyazi) – İsmail Hakkı Uzunçarşılı -Örgün Yayınevi

* Ekşi sözlük, Vikipedi, İtü sözlük

Share.

Leave A Reply