Geçici ithalatlarda TPS düzenleme

Geçici ithalatlarda TPS düzenleme

Geçici ithalatlarda TPS düzenleme, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında TPS sistemi ile getirilen ürünlerin verilen süreyi iki ay geçmeyecek şekilde aşmaları durumunda Gümrük İdarelerinin yükümlüden talep ettiği dilekçe ‘ ihtiyaç bulunmadan ihracatın gerçekleşebileceğine ilişkin tasarruflu yazı yayınlanmıştır.

 

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı . 41208501-132.99
Konu : Dahilde işleme izni – TPS
Bilindiği Üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun mezkur hükümleri uyarınca, dahilde işleme rejimi
kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın izin verilen suresinin bitimini müteakip I (bir) /
2 (iki) aya kadar süre içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmesi, yemden ihracı veya
gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, 241 İnci maddenin birinci
fıkrasında belirtilen miktarın sırasıyla 2 (İki) ,(4) dört katı olarak usulsüzlük cezası uygulanmaktadır
Söz konusu 1 (bir) / 2 (iki) aylık süreler içerişinde beyanname tescil edilebilebilmesine Yönelik olarak
sistemsel düzenleme yapılmış olup )söz konusu sürelerle sınırlı olmak üzere yükümlüsünce gümrük
idaresine Süre uzatımı talebinde bulunulmasına ve gümrük idaresince TPS’den sure uzatımı yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
Bilgileri ile buna göre gereğini rica ederim.

Onder GöÇMEN
Bakan Adına
Genel Müdür Yardımcısı

Leave a reply:

Your email address will not be published.

error: Lütfen emeğe saygı 😉 !!