Uluslararası İlişkiler, Yeşil Kuşak Teorisi ve Örnekler

0

Amerika Birleşik Devletleri’nin bölgesel ve küresel politikalarında İslam ve Müslümanlar önemli yer tutmaktadır. Soğuk Savaş döneminde Orta Doğuda Arap Milliyetçiliğinin Sovyetler Birliği yanlısı tutum içermesi ve 1979 yılında Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgal etmesi Müslümanları ABD dış politikasında önemli bir unsur haline getirdi. Sovyetler Birliği Müslüman coğrafyada anti-emperyalist, Batı karşıtı, bağımsızlıkçı ve milliyetçi grupları destekleyerek etkin olmak isterken ABD’ de Afganistan örneğinde olduğu gibi İslamcı grupları doğrudan ve dolaylı şekilde “şer imparatorluğu” olarak tanımladığı Sovyetler Birliğine karşı destek vererek var olma yolunu seçti ve bir “Yeşil Kuşak” oluşturdu.

ABD’nin ortaya koyduğu bu proje,  Soğuk Savaş sonrası dönemde sürdü ve ABD “Radikal İslam ya da Siyasal İslam” adı verilen akımlara karşı Ortadoğu toplumlarını daha rahat kontrol altında tutabileceği “Ilımlı İslam” olarak adlandırılan yeni bir İslami yorumu yaygınlaştırma çabasına girdi.

Bu çalışmada Uluslararası bağlamda ‘yeşil kuşak teorisi’ ve dönüşümü olan ‘Ilımlı İslam” ile ilgili değerlendirmeler yapılacak ve yaşanan bu sürecin Türkiye, Mısır, Fas, Cezayir gibi Orta Doğu ülkelerindeki yansımaları ve etkileri de izah edilecektir.

Share.

Leave A Reply