Türkiye’deki Düşünce Kuruluşlarında Rusya Çalışmalarının Temel Konuları ve Bu Konulara Yaklaşım Farklılıkları

0

Tarihi Platon’un Akademisi’ne kadar uzanan düşünce kuruluşları (think-tanks); ulusal ve uluslararası politikalara yön verme kabiliyetine sahip devlet dışı sivil oluşumlardır. Bu sivil oluşumlar, mevcut problemler üzerinde araştırmalar yapıp nihayetinde de hazırladığı raporlarla politika yapıcılara alternatif yollar sunmaktadır.

Yapılan bu çalışmalar sonucunda hazırlanan raporların altında bilim adamlarının ve entelektüellerin imzalarının olması politika yapıcılar ve karar alıcılar tarafından önemsenmektedir. Bundan dolayıdır ki bugün gelinen noktada düşünce kuruluşlarının hazırlamış olduğu raporlar hem ulusal hem de uluslararası çapta etkiler oluşturabilmektedirler. 

Türkiye’de de son zamanlarda düşünce kuruluşlarının sayılarında artış gözlemlenmektedir. Türkiye’de faaliyet gösteren düşünce kuruluşlarının büyük bir çoğunluğu uğraş alanı olarak kendilerine uluslararası ilişkiler, ekonomi, güvenlik, enerji ve siyaseti seçmektedir. Türkiye’deki düşünce kuruluşları; uluslararası ilişkiler alanının alt dalları olarak da Ortadoğu, Rusya, İran, ABD ve Avrupa Birliği gibi spesifik alanları tercih etmektedir.

Özellikle Rusya üzerine çalışmalar yapan düşünce kuruluşlarında genellikle Rusya-AB ilişkileri, Rus dış politikasında enerjinin rolü, Rusya’nın transkafkasya politikası, Türkiye-Rusya ilişkileri, Rusya’nın SSCB sonrası Orta Asya politikası gibi farklı konular çalışılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren düşünce kuruluşlarının Rusya çalışmalarında hangi konulara ağırlık verdikleri ve bu konulara yaklaşım farklılıkları ele alınacaktır.

Share.

Leave A Reply