Browsing: TatarKırımEdigeEfsanesi

Genel Kültür
0

Edige Destanı

Bu destanda XIII. yüzyılda Hazar denizi kıyısında kurulan Altınordu Hanlığı’nın XV. yüzyılda Timurlular tarafından yıkılışı…