Browsing: tarifecetveli

Genel
0

2014 Gümrük Tarife Cetveli

Dünya Gümrük Örgütü bünyesinde uluslararası ticarete konu eşyaların sınıflandırılmasında yeknesaklığı sağlamak amacıyla 01.01.1958 tarihinde yürürlüğe…