Browsing: HunlarEfsanesi

Genel Kültür
0

Attila Destanı

Hun – Oğuz destanlarındandır. V. asırda Avrupa topraklarında devlet kuran Batı Hunlarının Hükümdarı Attila’nın fetihleri…