Serbest dolaşımda bulunan eşya nedir?

0

Türkiye’nin taraf olduğu uluslar arası anlaşmalara iat hükümler saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşya ile üretiminde kullanılan girdilerin yerli olup olmadığına bakılmaksızın 4458 sayılı gümrük kanunu uyarınca Türk menşeli sayılan eşyadır.

Share.

Leave A Reply