Mısır Gümrük Tarifeleri Hakkında

0

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan 30.12.2016 tarih ve 3806 sayılı yazıda; Ekonomi Bakanlığının bir yazısına atfen, ihracatçılarımızın, Mısırlı ithalatçılar tarafından, Türk menşeli ürünlere uygulanan gümrük vergisi oranları hakkında yanlış bilgilendirildiği ve bu durumun Mısırlı ithalatçıların fiyat pazarlığı hususunda ihracatçılarımızın aleyhine menfaat elde etmelerine neden olduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, 1 Mart 2007’de yürürlüğe giren Türkiye – Mısır Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Protokol I’de sanayi ürünlerinde uygulanacak tercihli rejimin, farklı indirim takvimlerine tabi dört ayrı liste kapsamında düzenlendiği belirtilmekte olup, ilgili Protokol uyarınca;

  • Liste I ve Liste II kapsamındaki ülkemiz menşeli sanayi ürünlerinin Mısır’a ithalatında gümrük vergileri hâlihazırda (sırasıyla 1 Ocak 2008 ve 1 Ocak 2014) sıfırlanmış olup,
  • Liste III kapsamında yer alan ülkemiz menşeli sanayi ürünlerinin Mısır’a ithalatında gümrük vergilerinin 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle sıfırlanması,
  • Liste IV kapsamında yer alan ülkemiz menşeli sanayi ürünlerinin Mısır’a ithalatında gümrük vergilerinin 1 Ocak 2017 itibariyle temel verginin %30’una indirilmesi ve kademeli olarak 1 Ocak 2020 tarihinde tamamen sıfırlanması öngörülmektedir.

Anılan STA’nın Protokol II A’sında yer alan ülkemiz menşeli belirli tarım ürünlerinin Mısır’a ithalatında ise belirlenen kotalar dâhilinde gümrük vergisi indirimi veya muafiyeti uygulandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu STA’nın II. Maddesi uyarınca, STA ile tesis edilen müteakip indirimlerin uygulanacağı temel verginin, tarafların 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlükte olan (MFN) vergileri

olduğu; ancak bu tarihten sonra, MFN bazlı tarife indirimi uygulanırsa, indirilmiş vergilerin yerini alacağı da hüküm altına alındığı belirtilmektedir.

Bahse konu STA metni ve ekleri Ekonomi Bakanlığının portalında yer almaktadır.

 

 

Share.

Leave A Reply