Liberalizm ve Siyasal İslamcılık’ta Özgürlük

0

Özgürlük, insan ve toplumlar için birinci derecede yaşamsal bir öneme sahip olması yönüyle tarih boyunca en çok tartışılan kavramlardan biri olmuştur. Bu yönüyle özgürlük, takip edilebilen insanlık tarihi içeresinde ortaya çıkmış hemen her siyasi ve felsefi düşünce akımlarının bir şekilde ilgilendiği ve hatta üzerine temellendiği bir olgudur.

Aynı şekilde özgürlük, dinler için de temel bir konu olarak her zaman kendisini göstermiştir. Çoğu zaman siyasi ve felsefi düşünce akımlarının ortaya koyduğu özgürlük anlayışıyla dinlerin özgürlük anlayışları arasında önemli farklar ve çatışma alanları oluşmuş ve ya böyle bir çatışmanın varlığı iddia edilmiştir.

Bu iddia aynı zamanda bu çalışmanın da çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu çalışmada Liberalizm ve İslamcılık siyasal akımlarının özgürlük anlayışları karşılaştırılacaktır. Özgürlük kavramına kısaca değinildikten sonra çalışmanın ana eksenini oluşturan Liberalizmin ve İslamcılığın özgürlük anlayışları, uzlaşma ve çatışma noktaları üzerinde durulacaktır.

Share.

Leave A Reply