Kalp Kirlenmesi

0

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Hayır! Bilâkis onların işlemekte oldukları (kötülükler) kalplerini kirletmiştir.” (Mutaffîfîn, 14)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Mü’min, bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta meydana gelir. Eğer o günâhı hemen terk edip tevbe ve istiğfâr ederse kalbi cilâlanır, eski parlaklığına kavuşur. Böyle yapmaz da günah işlemeye devâm ederse, siyah noktalar gittikçe çoğalır ve netîcede kalbini büsbütün kaplar…” (Tirmizî, Tefsîr, 83; İbn-i Mâce, Zühd, 29; Ahmed bin Hanbel, Müsned, II, 297)

Kirlenme bir kalb hadisesidir. İnsan, ancak kalben kirlendiği zaman bir kirlenme duygusu içine girer. Eliniz kirlenir, yıkarsınız, bir daha bir daha yıkarsınız, temizlik duygusuna ulaşırsınız. Elbiseniz kirlenir, ayağınıza çamur bulaşır, başınızdan aşağıya çamur yağar… bunların hepsinden kurtuluş için su ve sabun yeterlidir.

Ama kalb kirlenmesi…

İşte oradaki kirlenmeyi su ve sabun gidermiyor.

Eliniz bir masum kanına bulaşmışsa, bir ton su ile yıkasanız, elinizde en küçük kan lekesi kalmasa, gene de kirli hissedersiniz kendinizi. Çünkü masum kanın lekesi yüreğe kazınır ve o, ellerde silinmez bir leke hissi bırakır.

Bir şey çalmışsanız ellerinizle, gözlerinizle bakılmayacak bir şeye bakmışsanız, ayaklarınız sizi kalbi gölgeleyecek yollara sürüklemişse… Kalbde kir kümelenmeleri oluşur.

Mevlana Hazretleri der ki:

“Göz günah işlemişse, onu su ile yıkayamazsınız. Onun kirini giderecek olan ancak gözyaşıdır.”

Demek ki kir var, kir var.

Arınma var, arınma var.

(Ahmet Rüstemoğlu, Altınoluk Dergisi Nisan-2003)

Share.

Leave A Reply