Kalbin Kanseri: İhtiras

0

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“…Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar   yok mu, işte onlara elem verici bir azâbı müjdele! (Bu paralar) cehennem ateşinde kızdırılıp   bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün (onlara   denilir ki): İşte bu kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık   yığmakta olduğunuz şeylerin (azâbını) tadın!” (Tevbe, 34-35)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Âdemoğlunun iki dere dolusu malı olsa bir üçüncüsünü ister.   Âdemoğlunun içini (karnını) topraktan başka bir şey doyuramaz.” (Buhârî, Rikâk, 10; Müslim, Zekât, 116)

Hz. Mevlana (ks) şöyle buyurur:

“Ne kadar zengin olursan ol, ancak yiyebileceğin kadar yersin.   Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar su alır, gerisi kalır.”

“Nice balık vardır ki su içinde her şeyden eminken boğazının   hırsı yüzünden oltaya tutulmuştur.”

“Dünyâ nedir? Dünyâ, Hak’tan gâfil olmaktır.”

“(İmtihan mekânı olan) dünyâ, (süflî arzuların) bir mıknatısı   gibidir, bütün samanları çeker; ancak özlü buğday (yâni iç âlemi sır ve   hikmetlerle dolu ârif bir mü’min), onun çekişinden kurtulur.”

“Nefsin tuzağı, dünyâ malıdır; dünyâ malı kimini sarhoş eder,   aldatır. Dünyâya gönül verenlerin kalp gözü, bu yüzden kördür. Çünkü onlar   balçıktaki acı ve tuzlu suyu içerler. (Rûhânî âlemin saâdetini tatmadıkları   için sefâletlerini saâdet zannederler.)”

“Aç gözlülük ve dünyâ nimetlerini elde etme hırsı, insanı   hakkı olmayan şeylere el uzatmaya zorlar.” (Osman Nûri Topbaş, Öyle Bir Rahmet ki, Erkam Yay.)

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En   Güzel İsimleri)

el-Berr: Bütün iyilik ve güzelliklerin sahibi,   kullarına karşı bağışı ve ihsanı çok olan, iyiliğin, vefanın, güzelliğin ve   ihsanın tek kaynağı demektir.

Kısa Günün Kârı

Dünyâ ihtirâsı, en büyük gaflet sebeplerinden biridir. İhtiras;   kalbi hak ile bâtıl, helâl ile haram, doğru ile yanlış gibi hususlarda âdeta   âmâ hâle getirir.

Lügatçe

ihtiras: Aşırı,   güçlü istek, tutku, arzu, şehvet.
elem:
1. Acı. 2. Üzüntü.

Alıntı:  2g1d

Share.

Leave A Reply