Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü alınabilmesi için gerekli olan şartlar nelerdir?

0

Bu statünün alınması için gerekli hususlar 08.12.2004 tarihli resmi gazetede yayınlanan 2004/12 sayılı Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Statüsüne ilişkin tebliğ ile düzenlenmiştir.

Bu tebliğde;

“ödenmiş sermayesi en az 2 milyon YTL ( 2 trilyon TL ) , olan ve bir önceki takvim yılında gümrük beyannamesi bazında en az,

-FOB 100 milyon ABD doları veya eş değerdeki fiili ihracatı gerçekleştiren ( transit veya bedelsiz ihracat hariç ) anonim şirketlere her yılın ocak ayının son gününe kadar başvurması kaydıyla Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü verilebilir’ denilerek gerekli şartlar ortaya konulmuştur.
Bu şartları taşıyan şirketler gerekli başvuru formunu doldurup, belgeleri eklemek suretiyle başvuru yapabilirler. Gerekli belgeler şunlardır;

– ana sözleşme ( ilgili ticaret sicil gazetesinin aslı veya noterce, ticaret sicil memurluğunca yada bağlı bulunulan odaca onaylı sureti )

– imza sirküleri ( noter tasdikli )

– en son veya bir önceki hesap yılına ait vergi dairesince veya yeminli mali müşavirce onaylı bilanço )

– varsa yurt içi ve yurt dışı bürolara ilişkin bilgiler

Bu bilgilerde değişiklik olması halinde bu hususun bir ay içinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’ na ( İhracat Genel Müdürlüğü ) bildirilmesi zorunludur.

Share.

Leave A Reply