Avrupa ve Türkiye’de Yeni Kamu Yönetimi Kavramı

0

Ortaya çıkışı sanayi devrimine kadar götürülebilen yeni kamu yönetimi; geleneksel kamu yönetimde olmayan şeffaflık, hesap verebilirlik, toplam kalite yönetimi, performans yönetimi gibi yenilikçi ilkeleriyle birçok ülkenin kendine çeki düzen vererek kamu alanlarında reformlar yapmalarını sağlamıştır.

İngiltere’de ortaya çıkan yeni kamu yönetimi anlayışı, tüm dünyada yankı uyandırmıştır ve uyandırmaya devam etmektedir. Bu çalışmada geleneksel kamu yönetimine modern bir bakış açısı getiren yeni kamu yönetimi incelenmektedir. Ayrıca bu anlayışın dayandığı iddia edilen yeni sağ düşüncesi de bu inceleme içerisinde ele alınmaktadır.

Çalışmada yeni kamu yönetimi anlayışının ortaya çıktığı İngiltere ve İngiltere’deki sistemi kopyalayan Hollanda ile birlikte Türkiye’de bu anlayışın uygulama alanlarını ve bu uygulamalardan elde edilen sonuçlar da yer almaktadır. Çalışma sonucunda gerek ülkedeki siyasilerin tavırları gerek ülke şartlarından dolayı uygulama da çok daha farklı sonuçlar elde edildiği ortaya konmaktadır.

Share.

Leave A Reply