Arjantin Gümrük Vergi Oranları Değişikliği

0

MERCOSUR üyesi ülkelerin kendi belirleyecekleri 100 üründe üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesinin üzerinde vergi uygulayabilmelerine imkan sağlayacak ilgili MERCOSUR kararı kapsamında Arjantin Resmi Gazetesi’nde 23 Ocak 2013 tarihinde yayımlanan 25 sayılı Tebliğ ile yükseltilmiş gümrük vergisi uygulanacak ürünlerin listesinin belirlenmişti. Adı geçen Resmi Gazete’nin 6 Ekim 2014 tarihli nüshasında yayımlanan 1676/2014 sayılı Tebliğ uyarınca bahse konu 25/2013 sayılı Tebliğ’de değişiklik yapıldığı belirtilerek, yükseltilmiş gümrük vergisi uygulamasına tabi olacak ürünlere ve vergi oranlarına ilişkin liste 1676/2014 sayılı Tebliğ’in ekinde yayımlanmıştır.

*Kaynak : ibp.gov.tr

Share.

Leave A Reply